Venrayse Ondernemers Sociëteit

VOS is een club van Venrayse ondernemers. Ondernemers die op een gezellige en informele wijze van elkaar willen leren, ervaringen uit willen wisselen en daarbij ook nog eens heel ontspannen met elkaar om willen gaan. Ons motto is dan ook “TER LEERING EN DE VERMAECK”.

Om lid te kunnen worden van VOS geldt als voorwaarde dat je als directeur/zelfstandig ondernemer werkzaam bent in een onderneming waarvan je (al dan niet in samenwerking met anderen) ook eigenaar bent. Alle leden hebben dus een eigen bedrijf en weten wat het is om ondernemer te zijn, kansen te zien maar ook risico’s te lopen en met bedreigingen om te gaan. Gezien hun specifieke achtergrond en organisatiecultuur kunnen ook enkele directeuren van non-profit-organisaties en banken lid worden van VOS.

Agenda

do 15 dec
De Beejekurf, De Stad en BRL - 18:30u / 23:00u
do 19 jan
BRL - 19:00u / 23:00u
do 16 feb
Nog in te vullen - 19:00u / 23:00u

In de spotlight

Mts. A&P Tandprothetiek

Missie. Het afleveren van een hoogwaardig product wat moet resulterenin een hoge mate van tevredenheid. Visie: In samenspraak met de cliënt komen tot een harmonisch geheel waar ik mijn medische en technische kennis toe kan passen, dus tevredenheid bij klant en behandelaar. Het verbreden van kennis en kunde is een belangrijk onderdeel, minsten 25 werkdagen per jaar wordt besteed aan aan het geven van, of bijwonen van seminars en cursussen, bezoek aan vakbeurzen en het onderhouden van contacten met leveranciers en vakbroeders (studieclub). In gecompliceerde gevallen wordt intensief samengewerkt met mondzorg specialisten, de kaakchirurgen van Vie Curie en het Elkerliek ziekenhuis, regionale tandartsen en met diverse implantologen. Voor bijna ieder mondzorg probleem is een oplossing te vinden, alhoewel ook wij beperkt worden door de invloed van zorg verzekeraars. Toekomst: Door de groei van de afgelopen jaren en het feit dat ik wil gaan minderen, ben ik op zoek naar een collega, die de intentie moet hebben om te zijner tijd de praktijk voort te zetten. Ook zal het digitaal produceren van gebitsprothesen een enorme vlucht nemen, maar voorlopig wint gedegen handwerk het nog steeds van het 'digitale kunstgebit'.

VOS Avonden

Iedere derde donderdag van de maand komen de leden van VOS samen bij een van de restaurants in Venray. De invulling van deze avond wordt op toerbeurt door onze leden georganiseerd. We beginnen de avond meestal met een bezoek aan een bedrijf in de regio, waarin we nader kennis maken met de ondernemer en zijn bedrijfsproces. Ook wordt er op de VOS-avond regelmatig een presentatie gehouden over een actueel en voor ondernemers interessant onderwerp. Aansluitend genieten we van een heerlijk diner en passende wijnen in onze residentie.

VOS is er trots op een sociëteit voor ondernemers te zijn, waarin gezelligheid en een informele sfeer worden gecombineerd met het uitwisselen van ervaringen en het leren van elkaar.

Lid worden bij de VOS

Ben je ondernemer en houd je van netwerken?