Privacy Policy

Privacyverklaring VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT 2018

 

 1. VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT is een platform voor ondernemers, waar men elkaar ontmoet tijdens themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten. We creëren gelegenheden om je persoonlijke kennis uit te breiden, mede-ondernemers beter te leren kennen zodat je business-to-business relatie verbetert. Wij zijn gevestigd aan de De Hulst 1, 5807 EW te Venray (postadres) en eenvoudig bereikbaar via info@vosvenray.nl
 2. Wij nodigen onze leden met regelmaat uit voor netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten, die door VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT georganiseerd worden en/of externe activiteiten waar onze leden voor worden uitgenodigd. Daarnaast informeren wij onze leden graag door middel van een nieuwsbrief en sturen wij je waar nodig facturen voor lidmaatschap, deelnamekosten, afgenomen producten en/of diensten.
  Om jou als lid daadwerkelijk uit te kunnen nodigen en/of te informeren hebben wij (als verwerkingsverantwoordelijke) contactgegevens nodig (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
  Waar mogelijk zullen wij gebruik maken van je contactgegevens bij de onderneming of organisatie die je vertegenwoordigt. Mocht dat niet lukken of niet afdoende zijn, dan hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om je te kunnen bereiken. Wij vragen jou om ondubbelzinnige toestemming, om je persoonsgegevens te verwerken.
 3. Alleen de leden van het bestuur hebben toegang tot de door jouw verstrekte persoonsgegevens en mogen jouw persoonsgegevens verwerken voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het bestuur neemt passende technische en organisatorische maatregelen, teneinde verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
 4. Wij verwerken je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking. Daarom bewaren wij je persoonsgegevens zolang je lid bent van VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT. Na afloop van je lidmaatschap zullen wij je persoonsgegevens, binnen 30 dagen, verwijderen uit ons systeem. Factuurgegevens zullen wij in het kader van de belastingwet gedurende 7 jaar bewaren.
 5. Als betrokkene heb je altijd het recht op inzage in je gegevens, rectificatie van je gegevens, het wissen van je gegevens en overdracht van je gegevens. Daarnaast heb je het recht om tegen de gegevensverwerking bezwaar te maken en het recht om je toestemming (om je gegevens te verwerken) in te trekken. Wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, stuur ons dan een mail: info@vosvenray.nl
 6. Ook heb je het recht om een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie klik hier.
 7. Als lid ga je zelf over het gebruik van je persoonsgegevens op het publieke deel van de website en het ledenportaal. VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van individuele leden en leden onderling. Daarnaast zijn de leden van VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij op de website (of anderszins in het digitale verkeer, zoals e-mail en social media) plaatsen en/of verstrekken. VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT kan foto’s van activiteiten op het publieke deel van de website plaatsen waar leden op staan.
 8. VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT heeft geen wettelijke of contractuele verplichting om je gegevens te verwerken, maar het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT-leden te informeren over activiteiten en waar nodig facturen te sturen. Indien je ervoor kiest om de gegevensverwerking te beëindigen of op een zodanige manier te wijzigen dat het onmogelijk wordt op informatie te verstrekken of facturen te sturen, dan moet je er rekening mee houden dat we geen rechtshandelingen meer met je kunnen aangaan, je niet langer kunnen informeren en/of uit kunnen nodigen voor activiteiten.
 9. VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT is een ondernemersplatform, hetgeen betekent dat de leden van VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT altijd ondernemers of vertegenwoordigers van organisaties zijn. Dat is de verbindende factor tussen de leden en de organisatie. In de verhouding tussen VENRAYSE ONDERNEMERS SOCIËTEIT en haar leden is er echter geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Heb je nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Stuur ons dan een e-mail!