Nieuwe leden

INTRODUCTIEHANDLEIDING VOOR NIEUWE VOS LEDEN.

Geacht nieuw lid,
Wij heten u als bestuur van harte welkom en hebben voor u als nieuw lid van de VOS een korte introductie-handleiding gemaakt.
Van elk nieuw VOS-lid ontvangen we graag:
  • Naam
  • Adres
  • Postcode en woonplaats
  • Het mobiele telefoonnummer
  • Het emailadres
  • Een recente foto (digitaal)
  • Uw eigen website adres
Tevens ontvangen we graag een korte omschrijving van de activiteiten van uw  bedrijf. Deze gegevens gelieve te mailen naar hansvdweem@vdweem.nl. We plaatsen deze dan op de website www.vosvenray.nl. Hierna ontvangt u een wachtwoord met inlogcode. Met deze inlog kunt u op de website uw eigen gegevens beheren en een aan- of afmelding wijzigen.
Alle VOS-avonden zijn op de 3e donderdag van de maand. Met uitzondering van september, daar we dan een VOS dag organiseren, welke het ene jaar op een donderdag en het andere jaar op een zaterdag plaats vind. Bij de reguliere VOS-avonden is de ontvangst om 18:45 uur, waarbij een klein voorgerecht geserveerd wordt. De avond zelf start om 19:00 uur. Elke maand organiseren twee aangewezen leden de VOS-avond voor die avond. Deze worden 3 maanden van te voren in elke uitnodiging getoond.
Indien u aan de beurt bent om de  VOS-avond te organiseren zijn er twee mogelijkheden. U kunt een spreker bij de restaurant-locatie van VOS uitnodigen, zodat deze zijn verhaal/presentatie kan houden. Of u kiest voor een bedrijfsbezoek op locatie. Beide mogen duren tot ongeveer 20:30 uur. Daarna worden we bij de restaurant-locatie van VOS aan tafel verwacht voor het diner. U dient uw geplande activiteit ongeveer een maand ervoor aan de secretaris door te geven, zodat dit ruim op tijd op de website vermeld kan worden.
Een week voor de VOS avond krijgt u per mail een uitnodiging met de geplande activiteit. In de uitnodiging geeft u aan of u aanwezig of niet aanwezig bent. Echter indien u helemaal of gedeeltelijk verhinderd bent, krijg u de volgende mogelijkheden.
· U komt wel naar het bedrijfsbezoek/lezing/presentatie maar neemt niet deel aan het diner.
· U kunt niet naar het bedrijfsbezoek/lezing/presentia komen maar wil wel deelnemen aan het diner.
· U bent helemaal verhinderd.

Deze keuze kunt u aangeven via de link in de uitnodigingsmail, die u telkens vanuit VOS ontvangt. Heeft u aangegeven te komen en mocht daar onverhoopt een wijziging in komen, dan kunt u deze eenvoudig via inlog op www.vosvenray.nl tot maximaal 24 uur van te voren online nog doorvoeren. Het is dan niet nodig om dit bij het bestuur te melden.
Mocht er zich op het laatste moment toch een noodgeval voordoen, waardoor u echt niet kunt komen, dan dient u dit via info@vosvenray.nl bij het bestuur te melden. Houdt u er rekening mee, dat de kosten voor het diner dan aan VOS worden doorberekend en dit ten laste komt van de clubkas. Gelieve u dus enkel in geval van noodgedwongen verhindering af te melden.
We gaan uit van een maximale aanwezigheid, echter wordt er van elk lid verwacht dat u minimaal 6 avonden bijwoont om uw lidmaatschap te kunnen waarborgen.

In de contributie is het eten en drinken tijdens de VOS avond inbegrepen. Na het diner wordt er nog koffie geschonken, hierna zijn de kosten van de drankjes voor eigen rekening. U wordt dan ook geacht deze direct bij de uitbater van het restaurant te voldoen, voordat u aan het einde van de avond huiswaarts keert.

Indien u zelf een prospect lid kent, is de procedure als volgt:
U meld het kandidaat lid bij het bestuur. Het kandidaat lid moet in een korte schriftelijke toelichting aan het bestuur zijn/haar motivatie geven, waarom hij/zij als lid een toevoeging voor de club kan zijn. Tevens geeft hij/zij zijn/haar bedrijfsactiviteiten weer. Na aanmelding krijgen alle leden een mail en hiermee kans om hier een (eventueel) veto over uit te spreken. Zonder veto word het lid de eerstvolgende keer uitgenodigd.
Zijn er toch nog vragen dan u zich altijd wenden tot het bestuur via info@vosvenray.nl.

Huidig bestuur:
  • Yvonne Welbers – Voorzitter     
  • Marcel Haumann - Penningmeester        
  • Hans van de Weem – Secretaris