Nieuwe leden

INTRODUCTIEHANDLEIDING VOOR NIEUWE VOS LEDEN.

Geacht nieuw lid,
Wij heten u als bestuur van harte welkom en hebben voor als nieuw lid van de VOS  een korte  introductie handleiding gemaakt.
Van elk nieuw VOS  lid ontvangen we graag:
  • Naam
  • Adres
  • Postcode en Woonplaats
  • Het mobiele telefoonnummer
  • Het Email adres
  • Een recente foto (digitaal)
  • Uw eigen website adres.
Tevens ontvangen we graag een korte omschrijving van de activiteiten van uw  bedrijf.  Deze gegevens mailen  naar hansvdweem@vdweem.nl. We plaatsen deze dan op de website www.vosvenray.nl. Hierna ontvangt u een wachtwoord met inlogcode. Met deze inlog kunt u op de website uw eigen gegevens beheren en een aan of afmelding wijzigen.
Alle VOS avonden zijn op de 3e donderdag van de maand. Met uitzondering van september daar we dan een VOS dag organiseren welke het ene jaar op een donderdag en het andere jaar op een zaterdag plaats vind. Bij de reguliere VOS avonden is de ontvangst om 18:45 waarbij een klein voorgerecht geserveerd word. De avond zelf start om 19:00 uur. Elke maand organiseren twee aangewezen leden de VOS avond voor die avond. Deze worden 3 maanden van te voren in elke uitnodiging getoond.
Indien u aan de beurt bent om de  VOS-avond te organiseren zijn er twee mogelijkheden. U kunt een spreker bij de Hotel de Zwaan uitnodigen zodat deze in de kelder zijn verhaal/presentatie kan houden, of een bedrijfsbezoek op locatie. Beide mogen duren tot ongeveer 20:30 uur. Daarna worden we bij Hotel de Zwaan aan tafel verwacht voor het diner. U dient uw geplande activiteit ongeveer een maand ervoor aan de secretaris door te geven, zodat dit ruim op tijd op de website vermeld kan worden.
Een week voor de VOS avond  krijgt u per mail een uitnodiging met de geplande activiteit. In de uitnodiging geeft u aan of u aanwezig of niet aanwezig bent. Echter indien u helemaal of gedeeltelijk verhinderd bent krijg u de volgende mogelijkheden.
·         U komt wel naar het bedrijfsbezoek/lezing/presentatie maar neemt niet deel aan het diner.
·         U kunt niet naar het bedrijfsbezoek/lezing/presentia komen maar wil wel deelnemen aan het diner.
·         U bent helemaal verhinderd.

Deze keuze kunt u aangeven in de uitnodigingsmail. Mocht de keuze op een later moment wijzigen dan kunt u dat doen door middel van in te loggen op de site. www.vosvenray.nl U kunt zich tot maximaal 24 uur van te voren op deze manier afmelden of een wijziging aangeven. Het is dan ook niet nodig om dit bij het bestuur te melden. Mocht zich op het laatste moment er toch een noodgeval voordoen waardoor u echt niet kunt komen dan dient u dit via de mail of telefoon bij het bestuur  te melden. Echter dan worden de kosten voor het diner dan aan de VOS doorberekend door Hotel de Zwaan en gaat onnodig ten laste van de clubkas. Dus gelieve dit alleen in echte noodgevallen te doen. We gaan uit van een maximale aanwezigheid echter wordt er van elk lid verwacht dat u minimaal 6 avonden bijwoont om uw lidmaatschap te kunnen waarborgen.

In de contributie van € 700,- per jaar. (Of een evenredig deel hiervan bij tussentijdse toetreding), zit het eten en drinken tijdens de VOS avond inbegrepen. Na het diner wordt er nog koffie geschonken, hierna zijn de kosten van de drankjes voor eigen rekening. U wordt dan ook geacht deze direct bij Hotel de Zwaan te voldoen voordat u aan het einde van de avond huiswaarts keert.

Indien u zelf een prospect lid kent is de procedure als volgt: U meld het kandidaat lid bij het bestuur. Het kandidaat lid moet in een korte schriftelijke toelichting aan het bestuur  zijn motivatie geven waarom hij/zij als lid een toevoeging voor de club kan zijn. Tevens geeft hij zijn bedrijfsactiviteiten weer.  Na aanmelding krijgen alle leden een mail en hiermee kans om hier een (eventueel) veto over uit te spreken. Zonder veto word het lid de eerstvolgende keer uitgenodigd.
Zijn er toch nog vragen dan u zich altijd wenden tot het bestuur.